Dobrý pocit

shrnutí všeho, o co nám všem v životě jde, ve dvou slovech
„Práce, která přináší prospěch druhým,
má větší hodnotu než ta, která slouží vlastnímu prospěchu.“
Albert Einstein
48
International clients
12+
years of experience
99%
success rate
1
mission

Jakub Vopálka

Mentální trenér & mindset kouč
14 let hráčem ve vrcholovém sportu
17 let praxe na manažerských pozicích, od juniorních až po top management
Absolvent NLP Premier Practicioner a New code Practicioner (ITCA NLP)
Absolvent výcviku systemického koučování
Dokonučuji studium VŠ profesního programu Mentální trenérství (MSc.)
Ve výcviku NLP Master Practicioner (ITCA NLP)
Držitel trenérské licence "C" ČSLH

Co dělám?

Učím vás naslouchat vašemu vnitřnímu já a pracovat se sebou samými. Tak, abyste kdykoliv mohli sáhnout po svých vnitřních zdrojích.

Podporuji vás v růstu a ukazuji vám, že klíče k vnitřnímu rozvoji máte každý v sobě. V duchu přísloví " Dej člověku rybu - nasytíš ho na den. Nauč ho chytat ryby - nasytíš ho na celý život."

Proč to dělám?

S jistotou existuje kousek světa, který může každý z nás zlepšit. Je to náš vnitřní svět.

V záplavě mnohdy povrchního, rychlého a levného potěšení, které na nás ze všech stran útočí, přestáváme být autentičtí. Nenasloucháme svým pocitům a jindy se zase necháváme emocemi strhnout natolik,
že ztrácíme rozum.

Jsem tu proto,  abych vám pomohl najít vnitřní klid, sílu a odhodlání. Dát vám možnost podívat se na věci s odstupem a nadhledem.

Jak to dělám?

Makám na sobě jak nejlíp umím. Vše, co předávám dál, vychází z osobních zkušeností. Jsou to hodiny a hodiny studia neurovědeckých studií, práce s myslí a řečí, poznávání sociálních systémů nebo třeba meditace.

V rámci své vnitřní práce vše následně testuji. Prožívám a integruji vše, co jsem se naučil a považuji za vhodné. Jen tak se cítím být kompetentní k tomu, pracovat s vámi.

Moje filozofie

Každý je jedinečný

Přistupovat ke každému z vás individuálně je pro mě zásadní. Pozorně vám naslouchám a provázím vás při prozkoumávání nových cest a přístupů. Společně pak tvoříme ty nejvhodnější strategie a postupy pro váš rozvoj.

Zkušenosti jsou základ

Mám hluboké osobní zkušenosti a znalosti z oblasti osobního rozvoje, vrcholového sportu a světa managementu. I proto přistupuji empaticky a citlivě k tomu, co dělám - být vám tím nejlepším průvodcem v cestě za vašimi cíli.

Práce jako poslání

V tom, co dělám, vidím hluboký smysl. Mám touhu přinášet do společnosti  pozitivní změny. Jsem hrdý na to, že můžu být součástí něčeho většího a přispívat ke zlepšování kvality života vás, mých klientů.

Unikátní kombinace přístupů

Systemika

je koučovací přístup zaměřený na zkoumání a porozumění interakcím a vztahům v rámci celého systému, nejen na individuální úrovni. Systemika se zaměřuje na vzájemné vztahy, dynamiku skupin a vlivy okolního prostředí. Podporuje pozitivní změny v systému klienta, a to jak v rámci jeho profese, tak v osobním životě.

Neurolingvistické programování (NLP)

je psychologická a komunikační metoda, která zkoumá vztah mezi neurologickými procesy, jazykem a zažitými vzory chování. Metoda NLP pracuje se subjektivním vnímáním světa klienta a poskytuje nástroje k odstranění nežádoucích a posílení pozitivních vzorců chování a efektivnější komunikaci.

Psychologie výkonu

je souborem psychologických faktorů, které ovlivňují jednotlivce a týmy v dosahování optimálních výkonů. Tato disciplína zkoumá mentální procesy, motivaci, postoj, sebehodnocení a další aspekty lidské psychiky, které hrají roli ve sportu či pracovním prostředí. Cílem psychologie výkonu je maximalizovat tyto faktory k efektivnímu dosažení úspěchu, výkonu a osobního rozvoje.

Sebereflexe

je metoda introspekce a reflexe, která zahrnuje systematické a uvědomělé zaměření na vlastní myšlenky, pocity, postoje a chování. Tento přístup umožňuje  hlouběji porozumět sobě samým a vytvářet prostor pro osobní rozvoj a změny. Metoda sebereflexe může být prováděna různými způsoby vč. meditace a slouží k zlepšení sebeuvědomění a lepšímu porozumění vlastním hodnotám a cílům.